top of page

Dokumentacja dot. hurtowni farmaceutycznej

Decyzja GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO Nr NZOH.5100.29.2029.637.MG.1 z dnia 29.10.2019 zmieniająca zezwolenie Nr GIF-N-411/637/MSH/13 na prowadzenie HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ zlokalizowanej w Mszczonowie przy ul. Fabrycznej 6/10.

Decyzja2019-2-Copy-213x300-3.png

Kliknij, aby zobaczyć

Zezwolenie GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO na prowadzenie obrotu hurtowego środkami odurzającymi grupy I-N w HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ zlokalizowanej w Mszczonowie przy ul. Fabrycznej 6/10, działającej na podstawie zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia  16.08.2013r. znak GIF-N-411/637/WSH/13

Decyzja2019-2-Copy-213x300.png

Kliknij, aby zobaczyć

Decyzja GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO Nr GIF-N-411/637-2/AJ/16 z dnia 2016-03-09 zmieniające zezwolenie znak: GIF-N-411/637/MSH/13  na prowadzenie HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ zlokalizowanej w Mszczonowie przy ul. Fabrycznej 6/10

Decyzja2019-2-Copy-213x300-2.png

Kliknij, aby zobaczyć

bottom of page